Müdür


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah ALKAN

nurullahalkan@hitit.edu.tr

http://web.hitit.edu.tr/nurullahalkan

ÖZGEÇMİŞ

Dr.Öğr. Üyesi Recep Çakar’ın görev süresinin dolmasının ardından, yerine vekaleten görevlendirilen Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan 03.10.2022 tarihinde göreve başladı.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan 1978 yılında Amasya’nın Merzifon İlçesinde doğdu. İlkokulu Merzifon’da, orta ve lise öğrenimini Çorum Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği(ABD) Yüksek Lisans Programını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurullah Alkan, 2019 yılında aynı Üniversitenin Geomatik Mühendisliği Bölümünde Doktorasını bitirdi.

2013 yılında Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanarak göreve başladı. 2019 yılında Doktor Öğretim Üyesi unvanını alan ve çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve projeleri bulunmakta olan Mehmet Nurullah Alkan evlidir.


HIZLI ERİŞİM