Misyon Ve Vizyon


MİSYON

Öğrencilerimizi kendi alanlarında;


  • Dinamik,
  • Çağdaş,
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,
  • Bilimsel bilgi ile donanmış,
  • Teknolojiyi yakalamış,
  • Araştırmacı,
  • Düşünen,  
  • Özgüvenli

bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmaktır.

VİZYON

Yüksek kalitede bir mesleki eğitim sunmak için ulusal ve uluslararası düzeyde, yükseköğretim ve araştırma platformlarında daha da etkili bir konumda olan, topluma yaşam boyu eğitim ortamı oluşturan, iş dünyası ile entegre çalışabilen, doğaya ve çevreye duyarlı nitelikleri olan bir eğitim kurumu haline gelmektir.
HIZLI ERİŞİM